Mérték

Sajtószabadság, médiapolitika, médiapiac, médiaoktatás – a Mérték Médiaelemző Műhely szakmai blogja.

elemzés

A Mediadelcom célja – elméleti kerete és módszertana

A Mediadelcom teljes címe:

Critical Exploration of Media Related Risks and Opportunities for Deliberative Communication: Development Scenarios of the European Media Landscape

A médiával kapcsolatos kockázatok és lehetőségek kritikai feltárása a deliberatív kommunikáció elősegítéséhez: Az európai médiakörnyezet fejlődési forgatókönyvei

A Mediadelcom projekt az EU kutatási és innovációs keretprogramja, a Horizon 2020 finanszírozásával valósul meg. A Mediadelcom együttműködő partnerei 14 EU-országot képviselnek: Észtország, Ausztria, Bulgária, Csehország, Görögország, Horvátország, Lengyelország, Lettország, Magyarország, Németország, Olaszország, Románia, Svédország és Szlovákia.  A projektet a Tartui Egyetem (Észtország) koordinálja, Magyarországot a Mérték Médiaelemző Műhely képviseli. A Mediadelcom kommunikációs partnere a Media Diversity Institute. Tanácsadó testületének tagjai: Daniel Hallin (University of California), Kaarle Nordenstreng (Tampere University), Bogusława Dobek-Ostrowska (University of Wrocław) és Juris Mendziņš (LETA National News Agency).

A 3 éves Mediadelcom projekt 2021 márciusában indult és 2024 februárjáig tart.

Delcom1blog Kep

Forrás: https://www.mediadelcom.eu/consortium/

A Mediadelcom átfogó célja egy olyan diagnosztikai eszköz (ún. multi-forgatókönyv építő modell) kifejlesztése a politikai döntéshozók, oktatók, médiaszervezetek és intézmények, valamint médiaszakértők és újságírók számára, amely lehetővé teszi a deliberatív kommunikációval és következésképpen az európai társadalmi kohézióval kapcsolatos kockázatok és lehetőségek holisztikus értékelését.

Az eszköz a kockázatok és lehetőségek mérlegelésével képes nemcsak az összeurópai médiakörnyezet, hanem az egyes országok médiahelyzetére vonatkozó különböző forgatókönyvek megrajzolására is. A multi-szcenárió modell alapjául szolgáló konceptuális és operacionális változókat a résztvevő országok hírmédiájának szélesebb környezetét feltérképezve, összehasonlító elemzés során határoztuk meg.

A projekt fő lépései:

  • A deliberatív kommunikációt érintő kockázatok és lehetőségek feltérképezése a média területén – az ehhez szükséges elméleti háttér kidolgozása, konceptuális változók meghatározása, az összehasonlító elemzésekhez szükséges operacionális változók kidolgozása
  • Az egyes országokban a változók értékeléséhez szükséges szakirodalom feltérképezése a 2000 és 2020 közötti időszakban. A gyűjtés minden ország számára egy több szempont szerint kereshető bibliográfiai adatbázist eredményez.
  • Az országonkénti esettanulmányok elkészítése. Az első tanulmány a médiakutatás helyzetéről és az ország médiamonitorozási képességéről, a második pedig a médiarendszer deliberatív kommunikációval kapcsolatos kockázatairól és lehetőségeiről szól.
  • A 14 ország médiakutatásának (első országtanulmány) és médiarendszereiben történt átalakulásainak (második országtanulmány) kvalitatív összehasonlító elemzése. Ennek eredménye a projekt végére egy-egy könyv lesz.
  • Pilotkutatás a médiarendszerek ágensorientált modellezésével.
  • Multi-forgatókönyv építő modell kidolgozása és alkalmazása az egyes országokra.

Ezekről a lépésekről és a kutatómunka eredményeiről a blogsorozat további részeiben részletesen is beszámolunk. A következő részben összefoglaljuk mit is jelent a Mediadelcom kulcsfogalma, a deliberatív kommunikáció.

Eulogo 300x200

Ez a projekt az Európai Unió Horizont 2020 kutatási és innovációs program támogatásában részesült a 101004811 számú támogatási szerződés alapján.

A kiadvány tartalmáért kizárólag a Mediadelcom felelős, és az nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió véleményét.

Megosztás