Mérték

Sajtószabadság, médiapolitika, médiapiac, médiaoktatás – a Mérték Médiaelemző Műhely szakmai blogja.

HVG

Hányszor taxizta körbe az Egyenlítőt az MTVA?

Nem zajlanak zökkenőmentesen az MTVA közbeszerzései, hol súlyos szabálytalanságot, hol nevetséges hibát követnek el az eljárások során. Ennél is érdekesebb azonban, hogy az MTVA műsorbeszerzései közbeszerzés-kötelesek lennének, mindeközben az intézmény úgy tesz, mintha rá egyáltalán nem vonatkoznának az uniós és magyarországi jogszabályok. Urbán Ágnes írása. 

Az állami média átláthatatlan működése és pénzszórása régóta témája a Mérték írásainak. Korábban írtunk már arról is, hogy az MTVA hogy próbálja megkerülni a közbeszerzési törvényt, holott erre túl sok jogalapja nincs: hiába ad az EU közbeszerzési irányelve és a magyar szabályozás is mentességet a közmédiának, mint médiaszolgáltatónak a műsorok közbeszereztetése alól, ez az MTVA-ra nem vonatkozik. Magyarországon a médiatörvény a Duna Médiaszolgáltató Zrt-t definiálja médiaszolgáltatóként, ugyanakkor a beszerzéseket az MTVA végzi. Figyelemreméltó, hogy a Közbeszerzési Hatóság honlapján az MTVA szerepel a bejelentkezett ajánlatkérők között, a Duna Médiaszolgáltató pedig nem. Tehát pontosan tudják az intézményen belül is, hogy az MTVA közbeszerzés- köteles, a Duna pedig mentesül, már amennyiben műsorbeszerzésről van szó.

Azt azonban még mi sem gondoltuk volna, hogy a közbeszerzési szabályok megszegése milyen sokrétű az MTVA háza táján. A Közbeszerzési Döntőbizottság a közelmúltban 7 millió forintra bírságolta az MTVA-t, mert többszörösen megszegték a közbeszerzési szabályokat. Az MTVA még 2012 júniusában kötött szerződést közbeszerzési eljárás lefolytatása után a 6X6 Taxi Kft-vel 2 évre, nettó 252 millió forint értékben taxi szolgáltatásra (a taxi nem műsorbeszerzés, így közbeszerzés-köteles). Két év után az MTVA már 418 milliót fizetett a szolgáltatásért, jócskán túllépve az eredeti keretösszeget, ráadásul nem írt ki új közbeszerzést, hanem a két év lejárta után a 6X6 Taxi Kft-vel fennálló szerződést módosította. Az ezt követő két évben három sikertelen (!) közbeszerzést írt ki az MTVA, majd 2016 augusztusban újabb eljárást indított.

A Közbeszerzési Döntőbizottság határozatában utal arra, hogy az MTVA-nak sokkal korábban ki kellett volna írni a közbeszerzést, hiszen „egy határozott időre kötött szerződés lejárta előre látható körülménynek tekinthető”, ráadásul az első ajánlattételi felhívásban már szerepelt, hogy 2013. IV. negyedévében várható az új közbeszerzési eljárás indítása. Ez nem történt meg, az MTVA pedig 2014 júniusában a szerződés módosításával próbálta pótolni a közbeszerzés hiányát. Az ezt követő két évben lefolytatott három sikertelen eljárás sem azt bizonyítja, hogy az intézmény mindent megtett volna a közbeszerzési szabályok betartásáért.

Figyelemreméltó, és messze nem csak eljárási hiba az összeg túllépése. Mint fent olvasható, az eredeti nettó 252 millió forint helyett két év alatt 418 milliót taxizott el az állami média, de a határozatból kiderül, hogy 2016. augusztus 31-ig ez az összeg 927 millióra nőtt.

A négy év alatt eltaxizott 927 millió forintos összeg döbbenetesen magas, a fővárosi taxi rendeletben meghatározott 280 Ft/km árral számolva ez több, mint 3,3 millió kilométerre elegendő. Ebből több mint 82 alkalommal körbe lehetne utazni a Földet az Egyenlítő mentén, aminek az indokoltsága minimum megkérdőjelezhető. Kétségtelen persze, hogy ilyen egyszerűen nem számolhatók ki a megtett kilométerek, de a 927 millió forintos taxizás minden számítás mellett extrém, és ne felejtsük el, ezt a taxiszámlát az adófizetők dobják össze, csakúgy, mint a közbeszerzési bírság összegét.

Kisebb súlyú ügy, de egy másik közelmúltbeli eset jól mutatja az MTVA, illetve az eljárás lefolytatására megbízott cég közbeszerzési kompetenciáját. Egy eszközbeszerzésre kiírt közbeszerzés ajánlattételi határidejét 2016. szeptember 29. 10.00 órában határozták meg, majd ezt kétszer módosították, először szeptember 29. 13.00 órára, majd szeptember 30. 13.00 órára. Végül a beérkezett két ajánlatot szeptember 29. 13.00 órakor bontották fel, egy ajánlat pedig másnap, a meghosszabbított határidőre érkezett. Az MTVA adminisztratív hibára hivatkozva maga kérte a Közbeszerzési Döntőbizottságtól az ajánlattételi felhívás megsemmisítését, amit az meg is tett.

A MTVA eljárási anomáliáinál azonban sokkal jelentősebb, hogy mint korábban írtuk, az Európai Unió közbeszerzési irányelve az audiovizuális és rádiós médiaszolgáltatók program vásárlásait mentesíti a közbeszerzés alól, és ugyanígy rendelkezik a magyar közbeszerzési törvény is. Ez érhető is, ha a műsorszolgáltató el akar indítani egy új műsort, arra nem kell közbeszerzést kiírnia. Furcsa lenne egy közbeszerzési ajánlatkérés például egy 10 részes bűnügyi sorozatra. Az egyetlen, ámde igen jelentős probléma, hogy a médiatörvény szerint az MTVA nem audiovizuális és rádiós médiaszolgáltató, ezt a szerepet nálunk a Duna Médiaszolgáltató tölti be. A Duna tehát valóban mentesülhetne a közbeszerzés alól a műsorok megrendelésekor, de a beszerzéseket az MTVA végzi, így az közbeszerzés-köteles. Akkor is, ha a beszerzés egyébként a Duna megbízásából történt.

Ez a kérdés a kormánypártot is foglalkoztatja, ennek bizonyítéka, hogy a Hollik István KDNP-s képviselő néhány napja egyéni módosító indítványt tett a közbeszerzési törvényhez (aláhúzással jelölve az új kiegészítés).

„(8) E törvényt – ha a beszerzés tárgya szolgáltatás megrendelése – nem kell alkalmazni az alábbi esetekben:

b) audiovizuális vagy rádiós médiaszolgáltató olyan beszerzése, amelynek tárgya audiovizuális vagy rádiós médiaszolgáltatásra szánt műsorszám vétele, fejlesztése, előállítása, illetve audiovizuális vagy rádiós médiaszolgáltatók általi közös előállítása; valamint bármely ajánlatkérőnek az audiovizuális vagy rádiós médiaszolgáltatótól megrendelt műsorszám szolgáltatására vagy műsoridőre vonatkozó szerződése; továbbá az audiovizuális vagy rádiós médiaszolgáltatásra szánt műsorszám vételére, fejlesztésére, előállítására, közös előállítására vagy műsoridő vásárlására vonatkozó szerződések

A módosító javaslat tehát nem tesz mást, mint nemes egyszerűséggel kimondja, hogy műsorbeszerzésre egyáltalán nem vonatkoznak közbeszerzési szabályok, holott az uniós irányelv kizárólag a médiaszolgáltatók műsorbeszerzéseire szűkíti a mentességet. Az MTVA nem médiaszolgáltató, tehát nem mentesül a közbeszerzés alól, bárhogy is bűvészkedik egy kormánypárti képviselő.

Ha ez a módosító átmegy az Országgyűlésen, akkor az nyilvánvalóan szembemegy az EU közbeszerzési irányelvével. Ismét indulhat tehát egy kötelességszegési eljárás, a magyar kormány pedig ujjal mutogathat majd Brüsszelre, hogy korlátozzák az önrendelkezésünket (értsd: nem hagynak nyugodtan lopni). Már szinte látom magam előtt az M1 tudósítását az esetről, és nem kérdés, sokan elhiszik majd, hogy Brüsszel már megint direkt velünk kekeckedik.

Megosztás