Mérték

Sajtószabadság, médiapolitika, médiapiac, médiaoktatás – a Mérték Médiaelemző Műhely szakmai blogja.

HVG

Nagytakarítás a helyi médiapiacokon

A Mérték továbbra is figyelemmel kíséri a Médiatanács rádiós pályáztatási gyakorlatát. E gyakorlat mutat rá legélesebben arra, hogy a Médiatanács hűen kiszolgálja a Fidesz médiapolitikai szándékait, és hatékonyan segíti a rádiós piacon a politikai és ideológiai szempontból egyoldalú szereplők terjeszkedését. Jövő héten tesszük közzé az elmúlt időszak pályázatainak elemzését, most ízelítőként álljon itt egy összefoglaló néhány város helyi rádiós piacának átformálásáról. Nagy Krisztina írása.

A médiahatóság pályáztatási gyakorlatáról pontos kép rajzolódik ki akkor, ha néhány helyi piac átalakulását közelebbről is megvizsgáljuk. A kiválasztott három város rádiós kínálata az általános piaci változásokat tükrözi. Egyre több városban van jelen egy, néha több vallási rádió, megjelenik egy-egy új zenei kereskedelmi rádió és egyes városokban új belépőként a Lánchíd Rádió. A helyi médiapiacokon új jelenség továbbá az önkormányzati médiaholdingok megerősödése, amelyek a helyi médiumok teljes spektruma fölött közvetlen politikai ráhatást biztosítanak.

Helyi piaci körkép

Debrecen
Debrecenben az új médiaszabályozás hatályba lépése előtt a városi televízió mellett három kereskedelmi rádió és két nonprofit rádió működött. Hálózatba kapcsolt szolgáltatásként az egyik kereskedelmi rádión a Klubrádió műsora volt hallható. Az elmúlt három évben jelentősen átrendeződött a médiatérkép. A két kereskedelmi rádió által használt frekvencia egyikét (92,3 MHz) a Katolikus Rádió kapta meg, a szolgáltatás a Katolikus Rádió hálózatához kapcsolódik. A másik frekvenciát (95,0 MHz) az önkormányzati tulajdonú városi televízió szerezte meg. A korábban nonprofit rádióként működő Friss Rádió 2013-ban eredményesen szerepelt a frekvencia újrapályáztatásán, maradhatott az addig használt frekvencián (90,0 MHz). Az atlatszo.hu oknyomozó portál cikke szerint a rádió vezetése erősen kötődik Kósa Lajos polgármester feleségéhez. A korábban a Klubrádió által használt 93,5 MHz sorsa függőben van, mivel a Médiatanács a médiaszolgáltatási díj fizetésének elmulasztása miatt 2013 elején felmondta a szerződést. Két új frekvenciával bővült a kínálat: 2010-ben kapott jogosultságot (104,6 MHz) a Kredit Holding Kft. kereskedelmi rádió működtetésére, illetve 2011-ben szerzett egy frekvenciát a református Európa Rádió, amely a Katolikus Rádióhoz hasonlóan nagyobb hálózatban működik. A mérleg tehát öt stabil frekvencia: egy katolikus, egy református és egy önkormányzati rádió, továbbá egy kereskedelmi és egy közösségi rádió. Pályáztatás alatt van egy további kereskedelmi jogosultságként kiírt frekvencia, és függőben van a Klubrádió által használt frekvencia sorsa.

Pécs
Pécsen korábban két kereskedelmi rádió (Rádió 1, Mediterrán Rádió) és egy nonprofit rádió (Remény Rádió) működött. A Remény Rádió a katolikus Mária Rádió hálózatának tagja volt. A médiapiaci térkép az elmúlt években Pécsen is átalakult: a két kereskedelmi rádió közül a Rádió 1 frekvenciáját (90,6 MHz) a korábban ugyan a Rádió 1-hez kapcsolódó, de ma már új tulajdonossal működő Mambó Rádió nyerte el. A másik kereskedelmi rádió frekvenciáját (101,2 MHz) a Médiatanács közösségi szolgáltatásként hirdette meg, itt a pályáztatási eljárás még nem zárult le. Nagy meglepetést azonban nem fog okozni az eredmény, mivel a három pályázó egyike alaki érvénytelenség miatt már kiesett a versenyből. A másik két pályázó a Katolikus Rádió és a Mária Rádió. A korábbi közösségi frekvenciaként működő frekvenciát (94,6 MHz) a Lánchíd Rádió kapta. A pécsi rádiós kínálatban tehát továbbra is három rádió lesz hallható: a Lánchíd Rádió, a Mambó Rádió zenei rádiós műsora, és egy vélhetően egy katolikus közösségi rádió.

Veszprém
A Veszprémben működő két frekvencia egyikén a Rádió 1, a másik frekvencián a Klubrádió szólt. 2011-ben két új jogosultságot osztott ki a Médiatanács. Az egyiket (95,1 MHz) a katolikus Mária Rádió, a másikat egy zenei kereskedelmi rádió, a Veszprém Rádió Kft. (MézRádió 103,1 MHz) nyerte el. A korábban használt frekvenciák újrapályáztatása során a Rádió 1 frekvenciáját (94,6 MHz) a Katolikus Rádió kapta meg. A másik frekvencia (90,6 MHz) pályáztatása 2012 októberében eredménytelenül zárult, a Médiatanács azóta nem írt ki új pályázatot. A veszprémi helyi kínálat tehát: két katolikus rádió és egy zenei, kereskedelmi rádió.

Önkormányzati hátterű helyi médiacentrumok

Három városban, Debrecenben, Székesfehérváron és Kaposváron önkormányzati hátterű rádió kapott jogosultságot. Mindhárom esetben egy-egy fideszes vezetésű önkormányzat média-portfóliója bővült a rádiókkal. A helyi médiaholdingok kialakulását az új médiatörvény is segíti. Szemben a korábbi médiatörvénnyel ugyanis nem zárja ki, hogy az adott helyi vételkörzetben egy tulajdonos kezébe kerüljön televízió és rádió, illetve bármely médium. A televíziót, rádiót, lapokat, és online felületeket működtető helyi médiacentrumok kialakulásának van gazdasági racionalitása. A médiaszabadság és a helyi nyilvánosság egészséges működése szempontjából azonban az önkormányzathoz szorosan kötődő médiaholdingok komoly kétségeket ébresztenek. A jelenlegi politikai kultúra mellett alig képzelhető el, hogy e médiumoknál biztosított legyen a független szerkesztőségi munka. A helyi nyilvánosság működése torzul, a folyamatok a kritikai hangok eltűnéséhez vezetnek.

Debrecen
Debrecenben az önkormányzat által működtetett Debrecen Városi Televízió szerezte meg a 95,0 MHz-en sugárzó rádió jogosultságát, amit előtte 14 évig egy helyi kereskedelmi rádió használt (Lokálmédia Kft.).

Székesfehérvár
Hasonló helyzet alakult ki az ugyancsak fideszes vezetésű Székesfehérváron is. A városi televíziót üzemeltető Médiacentrum Kft. kapta meg a korábban a Kodolányi János Főiskola által működtetett 99,2 MHz frekvenciát. A Vörösmarty Rádió megszűnésével a főiskolai kommunikációs képzéshez kapcsolódó, de a helyi nyilvánosságban is szerepet játszó, komoly múlttal rendelkező rádió tűnt el. Az önkormányzati médiaholding a televízión és a rádión kívül a heti 50.000 példányban megjelenő Fehérvár című lap kiadója is.

Kaposvár
A kaposvári 91,2 MHz-en a pályáztatás eredményeként a Zselici Forrás Kft. működteti a rádiót. A kft. tulajdonosa és ügyvezetője Szabó Krisztián Ferenc a hivatalos önkormányzati médiumokat is üzemeltető Kapos TV és Rádió Közhasznú Nonprofit Kft. háromtagú igazgatóságának is tagja. A kft. adja ki az önkormányzathoz felettébb lojális Kapos Extra nevű ingyenes lapot is.

Megosztás